Jozef Nagy

riaditeľ závodu
Zádor, s.r.o.

"Naša spoločnosť bola založená v roku 2003. Vyrábame mäsové produkty s dlhoročnou tradíciou. Pri produkcii sa zameriavame na kvalitu a snažíme sa vyhovieť našim zákazníkom produktovým a technologickým vývojom. Pri vytváraní jedální a šatní sme sa rozhodovali tiež cieľavedome a vybrali sme si spoločnosť metaloBox."