Hajnalka Farkasová

vedúca pre ľudské zdroje
Magnetec, s.r.o.

„Preto v dôsledku našej spokojnosti nebolo potrebné riešiť otázku, na koho sa máme obrátiť pri zariaďovaní našej novej jedálne. Steny ešte nestáli, ale v súvislosti so zariadením sme už mali skompletizované plány. Pri permanentnej komunikácii a po vyjasnení si všetkých detailov sme si objednali skrine s malými priehradkami a jedálenské zariadenie. Tieto využívajú naši zamestnanci v zmenách a môžu sa tak stravovať kultivovanom prostredí v peknej a náročne vybavenej jedálni.”