Michal Kiss

riaditeľ
Základná škola športová Juraja Grosicsa

„V našej škole využívajú šatníkové skrine žiaci 6. až 8. ročníka. Skrine sme si objednali so systémom na centrálny kľúč, keďže sme predpokladali, že žiaci vyšších ročníkov sú už dostatočne zrelí na to, aby nestrácali svoje kľúče. Sme maximálne spokojní s týmto typom zámkov, lebo takto dokážeme otvoriť aj skrinku zábudlivých žiakov."