Kôš
 ()
Réka Rakovičová

HR coordinator
Emerson Process Management s.r.o.

„V roku 2007 sme vybudovali jedáleň pre našich zamestnancov. Jedálenské vybavenie sme nakúpili od firmy metaloBox. Miestnosť sme vytvorili pomocou interiérového architekta, prispôsobením sa k nábytku.“