Dora Pallaiová

HR manažérka
BLTZ-Invest, s.r.o.

„Naša chladiarenská prevádzka je vhodná pre uskladnenie viac než 3000 ton ovocia a na zpracovanie viac ako 15 000 ton. Pri vybudovaní závodu bola dôležitá kvalita, na ktorú sme kládli veľký dôraz aj pri vytváraní šatne. Vybudovaná bola pre skoro 30 osôb. Zvolili sme skrine s dverami typu „Z“, ich usporiadanie bolo najpraktickejšie. Vďaka farebným dverám, prispôsobeným dizajnu miestnosti, sa zamestnanci môžu prezliekať v útulnom prostredí.“