Štefan Borocz

konateľ
Yacht Club

„Táto investícia bola našim dávnym snom. Teraz sa môže vďaka skriniam viac ako 100 mladých športovcov prezliekať vo veselom, sviežom a praktickom prostredí. Týmto sme mohli vytvoriť najlepšie podmienky počas našej 150 ročnej histórie. Farebné dvierka vyvolali veľký úspech.”